• Corona & indoor volleybal

  De competitie is weer gestart. Om ervoor te zorgen dat we met elkaar kunnen blijven volleyballen, hebben we op basis van de protocollen van de Nevobo onderstaande Corona regels en richtlijnen opgesteld. 

  Het is belangrijk dat we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen als: volleybalclub, spelers, vrijwilligers, bezoekers en toeschouwers. We vragen iedereen om onderstaande richtlijnen goed door te nemen en ouders hun kinderen goed te informeren, zodat we er gezamenlijk voor zorgen dat we competitie kunnen blijven spelen op een veilige en verantwoorde manier.

  Voor begeleiders en ouders

  • Begeleiders van 13 jaar en ouder die niet op het wedstrijdformulier staan maar wel de sporthal betreden, moeten zich registreren. Dit doe je via een online formulier. Dit formulier bereik je door scannen van de QR-code in de sporthal of via www.oberonweesp.nl/registratie.
  • Voorlopig zijn supporters niet toegestaan bij de trainingen en wedstrijden.
  • De sportkantine is gesloten, de toiletten zijn wel beschikbaar en water kan in de kleedkamers gebruikt worden.

  Gezondheidsklachten

  • Bij gezondheidsklachten (ook bij een simpele verkoudheid) blijf je thuis en laat je je testen.
  • Als het virus bij een speler wordt vastgesteld of bij een van de gezinsleden, informeer dan zo snel mogelijk je trainer of coach (deze informeert de voorzitter of secretaris). Het team mag dan niet trainen of spelen totdat het contactonderzoek is afgerond. Wedstrijden zullen op een later moment ingehaald worden.

  Regels voor spelers

  • Kom je als lid naar de sporthal om zelf een wedstrijd te spelen of te trainen, dan hoef je je niet apart te registreren. Wij weten welke leden op welk tijdstip trainen en in het DWF staat wie er aanwezig is geweest bij de wedstrijd.
  • Volg de aanwijzingen en looproutes in de sporthal.
  • Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal en douche thuis.
  • Geforceerd stemgebruik, hard yellen of zingen in het veld, is niet toegestaan.
  • Wisselspelers ouder dan 18jaar, staf, scheidsrechters en tellers houden 1,5m afstand tot anderen.
  • Vermijd fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals bij het vieren van punten of bij het wisselen. Geen handjeklap of groepshugs.
  • Ook in de kleedkamers en douches houd je 1,5m afstand, max 6 personen tegelijk in de kleedkamer en max 3 personen tegelijk onder de douche toegestaan.
  • Verlaat na de wedstrijd zo snel mogelijk het veld en de sporthal en draag na de wedstrijd bij voorkeur weer je mondkapje als je van het veld stapt (dus ook in de kleedkamer en in de gangen).

   1,5 meter afstand

  • Jeugd tot en met 12 jaar hoeft onderling geen afstand te bewaren maar houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot volwassenen.
  • Jeugd van 13 tot en met 17 jaar hoeft onderling geen afstand te bewaren maar moet wel 1,5 meter afstand bewaren tot volwassenen.
  • Ook voor jeugd geldt niet hard schreeuwen, yellen of zingen, verzin een alternatief.
  • Vanaf 18 jaar houd je buiten spelsituaties altijd 1,5 meter afstand van elkaar (dus ook bij de teambespreking, de warming up, op de reservebank, op de tribune, in de kleedkamer, in de kantine, etc.
  • Coaches en trainers houden zoveel als mogelijk 1,5m afstand tot de spelers.

  Scheidsrechters en tellers

  • Scheidsrechters en tellers houden 1,5m afstand tot anderen.
  • Tellers dragen bij voorkeur een mondkapje voor en tijdens de wedstrijd als zij niet aan het spel deelnemen.
  • Scheidsrechters hebben een eigen wedstrijdfluitje, gebruik geen fluitje van een ander. Fluitje vergeten? Je kan een fluitje voor 3 euro kopen bij de zaaldienst (spelers van Dames 1).
  • Houd ook bij het invullen van het DWF en de kaartcontrole 1,5m afstand. Gebruik hierbij zo min mogelijk andermans telefoon of tablet. Zorg ervoor dat je een eigen inlogcode bij de Nevobo hebt om het DWF in te vullen (kan je via Nevobo website aan maken)
  • Er worden geen handen geschud voor de wedstrijd. Wens de tegenstander vanaf een veilige afstand een goede wedstrijd.
  • Spreek aanvoerders erop aan als teams zich tijdens de wedstrijd niet aan de regels houden (1,5m afstand tot scheidsrechter en tellers, niet schreeuwen of hard yellen).
  • De scheidsrechtersstoel en het telbord moeten na de wedstrijd gedesinfecteerd worden. Desinfectievloeistof staat op een tafeltje bij veld 1.
  • Lees de handreiking voor scheidsrechters goed door. Deze is te vinden op de website van Oberon (www.oberonweesp.nl).

  Trainingen

  • Neem een eigen bidon mee.
  • Kleed je thuis om voor de training, dit voorkomt drukte in de kleedkamers.
  • Ga bij voorkeur na de training meteen naar huis en blijf niet hangen in de sporthal
  • De kantine is voorlopig gesloten
  • Indien de douches beschikbaar zijn dan kan je douchen na de training, maar houd in de kleedkamer en douches wel 1,5m afstand van elkaar. Maximaal 3 personen tegelijk in de doucheruimte. We vertrouwen erop dat leden elkaar hierop aanspreken.

   Thuiswedstrijd

  • Neem een eigen bidon/waterfles mee, drink niet uit de bidon van een ander.
  • Draag bij voorkeur een mondkapje tot je aan de warming up begint en draag ook na de wedstrijd een mondkapje.
  • Er worden geen handen geschud (ook niet handje klap) met de scheidsrechter of met de tegenstander.
  • De spelersbank, het scoreboard en de scheidsrechtersstoel moeten na de wedstrijd gereinigd worden, desinfectiemiddel is beschikbaar bij de beheerder van de hal. De aanvoerder is hiervoor verantwoordelijk (zorgt er dus voor dat het gebeurt). Je kunt natuurlijk ook een vast persoon aanwijzen in je team die deze taak op zich neemt.

   Uitwedstrijd

  • Als je met personen buiten je huishouden in één auto zit, draag dan een mondkapje. Dit geldt ook voor jeugd ouder dan 12 jaar.
  • Totdat je aan de warming up begint draag je bij voorkeur een mondkapje, na de wedstrijd draag je ook weer een mondkapje.
  • Check van te voren de site van de te bezoeken club voor hun regels en richtlijnen
  • Supporters zijn voorlopig niet toegestaan. Alleen de ouders die rijden (max 1 ouder per drie spelers) mogen bij de wedstrijden blijven kijken. Per team zijn maximaal 2 coaches toegestaan, bij voorkeur 1 coach!

  Wij wensen iedereen een goed en sportief volleybalseizoen toe.