• Lidmaatschap opzeggen

    De opzegging moet uiterlijk 1 juli bij Oberon binnen zijn. Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Een eventuele opzegging dient uiterlijk 1 juli in het bezit van Volleybalvereniging Oberon te zijn. Opzeggen kan per e-mail bij de secretaris.

    Bij te laat of tussentijds opzeggen en ook in het geval van een blessure of zwangerschap is de gehele contributie verschuldigd. Bij opzegging na 1 juli of tijdens het seizoen is de volledige seizoenscontributie verschuldigd.